Bảo vệ công trường, công trình xây dựng

Bảo vệ công trường

Bảo vệ công trường

Bảo vệ công trường, công trình là hình thức Bao ve phổ biến, trực tính của Cty bảo vệ tuổi trẻ như:
– Bảo vệ Công trình xây dựng nhà ở
– Bảo vệ các công trình cầu, đường
– Bảo vệ công trình xây dựng nhà máy, bến cảng, trường bay
– Bảo vệ Công trình xây dựng tòa nhà, cao ốc lớn
– Bảo vệ công trình xây dựng khác…vv…