Bảo vệ Yếu Nhân – Vệ Sỹ

Bảo vệ yếu nhân

Đây là hinh thức bao ve Đặc thù mà cty bảo vệ tuổi trẻ cung cấp, nó liên hệ trực tiếp đến sự an toàn về tính mệnh, và sức khỏe của người được bảo vệ . Bảo vệ yếu nhân thường ngày là các hoạt động bảo vệ hộ tống được các Vệ sĩ có trình độ nghiệp vụ, trình độ võ thuật cao đảm đương.