Đèn Pin Bảo Vệ: Đèn pin dùi cui siêu sáng tự vệ

Đèn pin tự vệ  thiết kế dành cho nhân viên bảo vệ, độ sáng tốt, zoom, thân có khả năng thu gọn hoặc kéo dài được trang bị cho nhân viên bảo vệ Tuổi Trẻ tuần tra đêm.