Thưa quý khách! Trong nền kinh tế năng động, cạnh tranh, đa dạng hóa dẫn đến tình hình an ninh xã hội phức tạp như giai đoạn hiện nay. Vấn đề được các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp quan tâm là làm sao đảm bảo được an toàn – an ninh trật tự trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy việc trang bị một lực lượng bảo vệ – vệ sỹ là điều tất yếu và không thể thiếu được của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đứng trước đòi hỏi đó, Cty TNHH Bảo vệ Tuổi Trẻ ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nêu trên. Cty chúng tôi được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động kinh doanh cung cấp bảo vệ đa dạng: