Khắc Con Dấu Vuông Mã Số Thuế theo yêu cầu

Làm con dấu mã số thuế

Làm con dấu mã số thuế

Khắc con dấu vuông mã số thuế cá nhân được cấp khi một cá nhân có thu nhập thường xuyên và đều đặn và được dùng để báo cáo thu nhập đó. Trong khi mã số thuế doanh nghiệp là một dãy số được cấp theo nguyên tắc thống nhất cho từng doanh nghiệp để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, hồ sơ hành chính và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy tắc của pháp luật. Và chính là mã số doanh nghiệp được đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)

Khắc con dấu đồng MST - Làm con dấu mã số thuế

ping post